สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

กะปิเคยแท้ ตรา เขาโบสถ์

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาโบสถ์
จังหวัด : ระยอง
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมอนุรักษณ์ขนมพื้นบ้านไทย

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชน ข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นทองอำไพ

สถานประกอบการ : หจก.ข้าวแต๋นทองอำไพ
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นทวีพรรณ

สถานประกอบการ : กลุ่มข้าวแต๋นทวีพรรณ
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นเสบียง

สถานประกอบการ : หจก.ข้าวแต๋นเสบียง
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

แม่บุญพิน ข้าวแต๋น

สถานประกอบการ : กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุญพิน
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใหม่เหล่ายาว
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

บ่มโข่ กล้วยตากธรรมชาติ

สถานประกอบการ : บ่มโข่เกษตรวิถีพอเพียง
จังหวัด : เชียงราย
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมรุ่งทิพย์

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นน้ำแตงโมรุ่งทิพย์
จังหวัด : เชียงราย
ข้อมูล :

กล้วยตากอบน้ำผึ้ง

สถานประกอบการ : กล้วยอบน้ำผึ้งอินทวงค์
จังหวัด : ตาก
ข้อมูล :

หวานใจ กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วสาหกิจชุมชนการแปรรูปจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุฉนวน
จังหวัด : ชัยภูมิ
ข้อมูล :

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงหลวง

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงหลวง
จังหวัด : สกลนคร
ข้อมูล :

กล้วยตาก เพลินตาออร์แกนิค

สถานประกอบการ : เพลินตาออร์แกนิค
จังหวัด : ตราด
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมเจ้สำราญ

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมเจ๊สำราญ
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

กล้วยตาก กลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า

สถานประกอบการ : กลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า
จังหวัด : กำแพงเพชร
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมบุญทวี

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนบุญทวี
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นพันหน้า

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นพันหน้า (นาง สายทิพย์ ลามา)
จังหวัด : ขอนแก่น
ข้อมูล :

แม่อี๊ด

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
จังหวัด : ชัยนาท
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นตุ่นแก้ว

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นตุ่นแก้ว
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีสามรสบ้านห้วยไม้ไผ่
จังหวัด : พัทลุง
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ตรา ทิพย์ตะวัน

สถานประกอบการ : กลุ่มอาชีพสตรีด้านการถนอมอาหาร
จังหวัด : กำแพงเพชร
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บัวลี

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นแม่บัวลี
จังหวัด : อุดรธานี
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมผ่องศรี

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นผ่องศรี
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

กล้วยอบแผ่น

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยอบราชสาส์น
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นอำพัน

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นอำพรรณ
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นทองศรี

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นทองศรี
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจแปรรูปบ้านผาหมู
จังหวัด : แพร่
ข้อมูล :

กันตพัฒน์

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นแตงโมกันตพัฒน์
จังหวัด : ลำพูน
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบทบาทสตรีบ้านหนองบุหลก
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นต้องตา

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชมุชนน้ำแตงโมต้องตา
จังหวัด : แพร่
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นอนุชา

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมอนุชา
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นกำไรทอง

สถานประกอบการ : ข้าวแตนกำไรทอง
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

กล้วยอาบแดด

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร
จังหวัด : ปทุมธานี
ข้อมูล :

น้องอุ้ม

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมน้องอุ้ม
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมนงนุช

สถานประกอบการ : ข้าวแตนน้ำแตงโมนงนุช
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

หมื่นคำ

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นหมื่นคำ
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

กล้วยอบ

สถานประกอบการ : กลุ่มกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย
จังหวัด : เชียงใหม่
ข้อมูล :

ข้าวแตนน้ำแตงโมสุมาลี

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสุมาลี
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมมาลี

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมมาลี
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นศุภลักษณ์

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นศ.ศุภลักษณ์
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยเพื่อสุขภาพตำบลห้วยพลู
จังหวัด : นครปฐม
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นแม่มาลัย

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นแม่มาลัย
จังหวัด : เชียงใหม่
ข้อมูล :

กล้วยอบ

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรชุมชนห้วยทรายขาว
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมพ่อเลี้ยงน้อย

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นพ่อเลี้ยงน้อย
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุญถิน

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุญถิน
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากแม่โสม
จังหวัด : พิษณุโลก
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมบ้านน้ำม้า

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นแม่พรบ้านน้ำม้า
จังหวัด : เชียงราย
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทร์ศรี

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทร์ศรี
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปแม่อารักษ์
จังหวัด : หนองคาย
ข้อมูล :

กล้วยอบม้วน

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนจันทร์ศรี
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.24
จังหวัด : กำแพงเพชร
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านนาวัลเปรียง
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูล :

กะปิรสแกลง

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านทำกะปิตำบลแกลง
จังหวัด : ระยอง
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด
จังหวัด : อุตรดิตถ์
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น
จังหวัด : กำแพงเพชร
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมปภาวี

สถานประกอบการ : ข้าวแตนปภาวี
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

กะปิแท้ 100%

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าใหญ่
จังหวัด : พังงา
ข้อมูล :

แม่อ้อม น้ำเคยกุ้งแท้ 100%

สถานประกอบการ : กะปิแม่อ้อม
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นสมุนไพร ตรา คำ

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นงิ้ว
จังหวัด : เชียงใหม่
ข้อมูล :

จิรวัฒน์ข้าวแต๋น

สถานประกอบการ : กลุ่มจิรวัฒน์ข้าวแต๋นหนองล่าย
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมนางบุญมา

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมนางบุญมา
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นบ้านโคกนกทา

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมข้าวแต๋นบ้านโคกนกทา
จังหวัด : ชัยภูมิ
ข้อมูล :

กะปิแม่เกษรกุ้งเคยแท้ 100%

สถานประกอบการ : กะปิแม่เกษร
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : เกษตรอินทรีย์บ้านใหม่ลำปาง
จังหวัด : กำแพงเพชร
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : เกษตรอินทรีย์บ้านใหม่ลำปาง
จังหวัด : กำแพงเพชร
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มเกษตรอัตลักษณ์กำแพงเพชร
จังหวัด : กำแพงเพชร
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า
จังหวัด : เลย
ข้อมูล :

ซี-เฮิร์บ

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนช่อแลแปรรูปพืชผักสมุนไพร
จังหวัด : เชียงใหม่
ข้อมูล :

กล้วยอบแผ่น

สถานประกอบการ : ตะโม่สร้างสรรค์
จังหวัด : พิษณุโลก
ข้อมูล :

กล้วยตากแซงโค้ง

สถานประกอบการ : กลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย ต.ระหาน
จังหวัด : กำแพงเพชร
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นพิศมัย

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมพิศมัย
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมนางศรีวรรณ

สถานประกอบการ : ข้าวแตนน้ำแตงโมนางศรีวรรณ
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มสัมมาชีพกล้วยตาก
จังหวัด : ตาก
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมนางวันเพ็ญ

สถานประกอบการ : ข้าวแตนน้ำแตงโมนางวันเพ็ญ
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

กล้วยอบเล็บมือนาง

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง
จังหวัด : ชุมพร
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นวรวิมล

สถานประกอบการ : กลุ่มข้าวแตนนางเล็ดน้ำแตงโม
จังหวัด : กำแพงเพชร
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุ๋ม หมู่ 6

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุ๋ม หมู่ 6
จังหวัด : อุดรธานี
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่ทองคำ

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นน้ำแตงโมเพื่อสุขภาพบ้านสารภี
จังหวัด : เชียงใหม่
ข้อมูล :

กล้วยอบเล็บมือนาง

สถานประกอบการ : กล้วยเล็บมือนางชุมพร
จังหวัด : ชุมพร
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านเขาโต๊ะบุญ
จังหวัด : พัทลุง
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนทอง
จังหวัด : สระบุรี
ข้อมูล :

ข้าวแตนใจแสน

สถานประกอบการ : ข้าวแตนใจแสน
จังหวัด : กำแพงเพชร
ข้อมูล :

กล้วยตาก พลังทิพย์

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากปลอดภัย
จังหวัด : พิษณุโลก
ข้อมูล :

กะปิกุ้ง-เคย 100%

สถานประกอบการ : AK บางพัฒน์
จังหวัด : พังงา
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากกรอบแก้ว
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มเกษตรบ้านหนองบง
จังหวัด : กำแพงเพชร
ข้อมูล :

ชิมเคย เคยแท้ 100%

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสนม(ผลิตกะปิ)
จังหวัด : ระยอง
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กล้วยอบธัญพืชบ้านวังคัน
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ข้อมูล :

กะปิแม่แดง

สถานประกอบการ : กะปิแม่แดง
จังหวัด : ระนอง
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : แม่สุนันท์กล้วยตาก
จังหวัด : พิษณุโลก
ข้อมูล :

กะปิกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาและกลุ่มสตรีอาสา

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยายดาพัฒนาและกลุ่มสตีอาสา
จังหวัด : ระยอง
ข้อมูล :

กะปิโยธิน

สถานประกอบการ : กะปิโยธิน
จังหวัด : กระบี่
ข้อมูล :

กล้วยชุมพร

สถานประกอบการ : ร้านคุณอี๊ด
จังหวัด : ชุมพร
ข้อมูล :

กะปิเพ็ญกุศล

สถานประกอบการ : กะปิเพ็ญกุศล
จังหวัด : ระยอง
ข้อมูล :

กะปิพัชรี

สถานประกอบการ : กะปิพัชรี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ข้อมูล :

กะปิพยูน

สถานประกอบการ : กลุ่มกะปิพยูน
จังหวัด : ระยอง
ข้อมูล :

กะปิวาระ

สถานประกอบการ : กะปิวาระ
จังหวัด : ระยอง
ข้อมูล :

กะปิผงสำเร็จรูป แลเลนอง

สถานประกอบการ : กลุ่มกะปิผลบ้านบางเบน
จังหวัด : ระนอง
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กล้วยตากวิสาหกิจชุมชนบ้านเอวเข้
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ข้อมูล :

กะปิผู้ใหญ่ชาตรี

สถานประกอบการ : กะปิผู้ใหญ่ชาตรี
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอำเภอบางคล้า
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ข้อมูล :

กะปิกลุ่มสตรีหมู่ 12

สถานประกอบการ : กลุ่มสตรีหมู่ 12
จังหวัด : ระยอง
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มกล้วยตากบ้านท่าชัย
จังหวัด : ชัยนาท
ข้อมูล :

กะปิกุ้งสด "สาวแอ๊ดบางทอง"

สถานประกอบการ : กะปิกุ้งสด สาวแอ๊ดบางทอง หมู่ 1 บ้านนากลาง
จังหวัด : พังงา
ข้อมูล :

กะปิชุมชนตะพง

สถานประกอบการ : กะปิน้อยหน่า
จังหวัด : ระยอง
ข้อมูล :

กะปิกุ้งตัก กะปิแท้บ้านอ่าวน้ำ

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มกะปิกุ้งตัก กะปิแท้บ้านอ่าวน้ำ
จังหวัด : กระบี่
ข้อมูล :

กลุ่มกะปิแหลมทอง

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำชุมชนท่าหิน กลุ่มกะปิแหลมทอง
จังหวัด : กระบี่
ข้อมูล :

อรรถวรรณ กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กล้วยตาก เตือนตา
จังหวัด : พิษณุโลก
ข้อมูล :

กะปิห้วยทรัพย์

สถานประกอบการ : กะปิห้วยทรัพย์
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ข้อมูล :

นางไรซ์ ข้าวฮางสกลนคร

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านนาเลา
จังหวัด : สกลนคร
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มต่อแอนด์ตั๊ก มาร์เก็ตติ้ง
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ข้อมูล :

ข้าวฮางงอก

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว
จังหวัด : หนองคาย
ข้อมูล :

A&P ข้าวฮางงอก

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮากงอก
จังหวัด : สกลนคร
ข้อมูล :

ข้าวฮางงอก

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงสีข้าวชุมชนบ้านห้วยอึ่ง
จังหวัด : ขอนแก่น
ข้อมูล :

ข้าวฮางบ้านบะหว้า

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษรกรบ้านบะหว้า
จังหวัด : สกลนคร
ข้อมูล :

ข้าวฮาง SP rice เสอเพลอไรซ์

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปขาวเพื่อสุขภาพ
จังหวัด : อุดรธานี
ข้อมูล :

ข้าวสุข กินดี มีสุข

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง
จังหวัด : นครพนม
ข้อมูล :

ข้าวฮางยอดทิพย์

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮางสุขสำราญ
จังหวัด : หนองบัวลำภู
ข้อมูล :

ข้าวฮางเพื่อสุขภาพ

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านโคกสะอาด
จังหวัด : หนองบัวลำภู
ข้อมูล :

กล้วยอบตะวันยิ้ม

สถานประกอบการ : กลุ่มสัมมาชีพชุมชนโปร่งเก้งพัฒนา
จังหวัด : เพชรบุรี
ข้อมูล :

ข้าวฮางอินทนิล

สถานประกอบการ : กลุ่มผลิตข้าวฮางงอกบ้านน้อยจอมศรี
จังหวัด : สกลนคร
ข้อมูล :

ข้าวฮาง

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหนอง
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ข้อมูล :

ข้าวฮางบ้านจำปา

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา
จังหวัด : สกลนคร
ข้อมูล :

ข้าวกล้องงอกบ้านหนองไผ่

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกหนองไผ่ หมู่ที่ 7
จังหวัด : สกลนคร
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนท่ากระพี้เกษตรปลอดภัย
จังหวัด : สุพรรณบุรี
ข้อมูล :

ข้าวฮาง

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางงอกครบวงจร
จังหวัด : เชียงใหม่
ข้อมูล :

อินทรีย์ภิรักษ์

สถานประกอบการ : วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนสาวถี
จังหวัด : ขอนแก่น
ข้อมูล :

จมูกข้าวฮางหอม

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนอิสระบ่อสวรรค์
จังหวัด : อุดรธานี
ข้อมูล :

ข้าวฮาง ตราแม่พร

สถานประกอบการ : กลุ่มข้าวกล้องหนองภัยศูนย์
จังหวัด : หนองบัวลำภู
ข้อมูล :

ข้าวหอมฮางงอก ศรีวิสุทธุ์

สถานประกอบการ : กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพศรีวิสุทธ์
จังหวัด : อุบลราชธานี
ข้อมูล :

กล้วยอบหนึบ

สถานประกอบการ : กล้วยพรจากแม่ฟาร์ม
จังหวัด : อุตรดิตถ์
ข้อมูล :

ข้าวชัยภูมิ

สถานประกอบการ : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ GAP
จังหวัด : ชัยภูมิ
ข้อมูล :

ข้าวกล้องงอก

สถานประกอบการ : กลุ่มโรงสีข้าวบ้านหันเทา
จังหวัด : อุดรธานี
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนป้าอร
จังหวัด : ปทุมธานี
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : พลายชุมพล
จังหวัด : พิษณุโลก
ข้อมูล :

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารพื้นบ้านสารอาหารครบถ้วนสูตรไทยใหญ่และชนเผ่าอำเภอปาย
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ข้อมูล :

กล้วยอบน้ำผึ้ง สูตรดั้งเดิม

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม
จังหวัด : ตาก
ข้อมูล :

กล้วยตากมณีรัตน์

สถานประกอบการ : วิสาหกิจกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัด : เชียงใหม่
ข้อมูล :

กล้วยตากแม่ลาว

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้อม
จังหวัด : เชียงราย
ข้อมูล :

กล้วยตากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน

สถานประกอบการ : กลุ่มแปรรูปเกษตรพื้นบ้าน
จังหวัด : ตาก
ข้อมูล :

กล้วยตากสมศักดิ์

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากสมศักดิ์
จังหวัด : พิษณุโลก
ข้อมูล :

กล้วยตากภัทราภรณ์ตราแสงตะวัน

สถานประกอบการ : กล้วยตากภัทราภรณ์ (ตราแสงตะวัน)
จังหวัด : พิษณุโลก
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นปเาเล็ก

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นป้าเล็ก
จังหวัด : เชียงใหม่
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นแฟนตาซี ม.9

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแฟนตาซี
จังหวัด : เชียงราย
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นป่าก๊อ หมู่ที่ 4

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนจกสานและทำขนมข้าวแต๋นป่าก๊อ หมู่ที่ 4
จังหวัด : เชียงราย
ข้อมูล :

ข้าวแตนกร่องมาลี

สถานประกอบการ : กลุ่มข้าวกล้องงอกกร่องมาลี
จังหวัด : อุบลราชธานี
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นคำหยาด

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสำราญ
จังหวัด : หนองคาย
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นมัลเบอรี่

สถานประกอบการ : กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมบ้านหนองบัว
จังหวัด : บุรีรัมย์
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นภูเขาไฟ

สถานประกอบการ : กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโม
จังหวัด : บุรีรัมย์
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นสมุนไพรบ้านห้วยไฮ

สถานประกอบการ : กลุ่มข้าวแต๋นสมุนไพรบ้านห้วยไฮ
จังหวัด : เลย
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นดนโพธิ์เหนือ

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋น กลุ่มแม่บ้านดอนโพธิ์เหนือ
จังหวัด : อุตรดิตถ์
ข้อมูล :

ข้าวแต๋นบ้านธิ ไทลื้อ

สถานประกอบการ : สัมมาชีพชุมชนข้าวแต๋นไทลื้อ
จังหวัด : ลำพูน
ข้อมูล :

ข้าวแตนเพลินจิตร

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นเพลินจิตร
จังหวัด : ลำปาง
ข้อมูล :

ข้าวฮางโฮมสุข

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปข้าวกล้องบ้านไชยสอ
จังหวัด : ขอนแก่น
ข้อมูล :

ข้าวฮางงอกยอดอรทัย

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาข้าวฮางงอกโพธิ์กลาง
จังหวัด : นครราชสีมา
ข้อมูล :

ข้าวฮางเจ้า

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องหอมทองแปรรูปบ้านนาบ่อ
จังหวัด : สกลนคร
ข้อมูล :

ข้าวผัวหลง

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวฮางตำบลโนนเมือง
จังหวัด : หนองบัวลำภู
ข้อมูล :

กะปิกุ้งแท้เกาะลันเตา

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งหยีเพ็งร่วมใจ
จังหวัด : กระบี่
ข้อมูล :

กะปิเย็นใจ

สถานประกอบการ : กำลังรวมกลุ่มเกษตรกร
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ข้อมูล :

กะปิคลิงด่านชุมชน 3

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกะปิชุมชน
จังหวัด : สมุทรปราการ
ข้อมูล :

สยามกะปิเคยแ้ 100%

สถานประกอบการ : กะปิดนัย
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ข้อมูล :

กะปิเกษตรปะสาน

สถานประกอบการ : กะปิประสาน
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ข้อมูล :

กะปิกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา

สถานประกอบการ : กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
จังหวัด : ระยอง
ข้อมูล :

ข้าวฮงทุ่งกุลาร้องไห้

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง
จังหวัด : ศรีสะเกษ
ข้อมูล :

ข้าวกล้องงอก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกบ้านนางอยโพนปลาโหล
จังหวัด : สกลนคร
ข้อมูล :

ข้าวฮางงอกอินทรีย์

สถานประกอบการ : กลุ่มข้าวฮางงอกบ้านหนอบัวสร้าง
จังหวัด : สกลนคร
ข้อมูล :

ข้าวทับทิมชุมแพ

สถานประกอบการ : วิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านไร่ชมภู
จังหวัด : หนองคาย
ข้อมูล :

ข้าวฮางทิพย์

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางทิพย์
จังหวัด : สกลนคร
ข้อมูล :

ข้าวแตนจันทร์สวย

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทร์สวย
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

ข้าวแตนสมพร

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสมพร
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

ข้าวแตน๋นน้ำแตงโมบ้านรวมใจ

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บ้านรวมใจพัฒนา
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

ข้าวแตนจันทรา

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทรา
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

ข้าวแตนบัวคำ

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมบัวคำ
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

ข้าวแตนมณีวรรณ

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมมณีวรรณ
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

ข้าวแตนสมใจ

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสมใจ
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

ข้าวแตนสมนึก

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสมนึก
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

ข้าวแตนจุฑามาศ

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจุฑามาศ
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

ข้าวแตนอรพรรณ

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมอรพรรณ
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

ข้าวแตนสมบูรณ์

สถานประกอบการ : ข้าวแตนแม่ศรีนวล
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

ข้าวแตนทัศนีย์

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโมทัศนีย์
จังหวัด : พะเยา
ข้อมูล :

แสงทอง กล้วยตากพลังงานแสงทิตย์

สถานประกอบการ : กลุ่มสตรีสหกรณ์กล้วยตากบางกระทุ่ม2
จังหวัด : พิษณุโลก
ข้อมูล :

ทองม้วนสมุนไพร

สถานประกอบการ : กลุ่มสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะร่วมใจ
จังหวัด : อุตรดิตถ์
ข้อมูล :

กล้วยศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย

สถานประกอบการ : ศูยน์เรียนรู้บ้านห้วยทราย
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ข้อมูล :

กล้วยตากโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากตำบลศิลา
จังหวัด : ขอนแก่น
ข้อมูล :

Un hine กล้วยหอมทองอบแห้ง

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนวัยหวาบ
จังหวัด : เพชรบุรี
ข้อมูล :

กล้วยอบแผ่นทองสุข

สถานประกอบการ : กล้วยอบแผ่น
จังหวัด : ลำพูน
ข้อมูล :

กล้วยอบม้วนเยาวมณี

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรเมืองหวันโลก
จังหวัด : สุโขทัย
ข้อมูล :

กล้วยตากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังเขา

สถานประกอบการ : แม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังเขา
จังหวัด : อุทัยธานี
ข้อมูล :

กล้วยตากบ้านธิ

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัด : ลำพูน
ข้อมูล :

กล้วยตากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาทับทิม

สถานประกอบการ : บ้านจันทรหวัน
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ข้อมูล :

กล้วยตากวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและเกษตรผสมผสานบ้านคลองไผ่

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด และเกษตกรผสมผสาน
จังหวัด : ระยอง
ข้อมูล :

กล้วยตากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองไทร

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองไทร
จังหวัด : สุรินทร์
ข้อมูล :

กล้วยตากวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากยางทอง ตำบลโนนทัน

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไผ่และแปรรูป
จังหวัด : สระแก้ว
ข้อมูล :

กล้วยตากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปการเกษตรแม่บ้านโคกสว่าง

สถานประกอบการ : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแม่บ้านโคกสว่าง
จังหวัด : อำนาจเจริญ
ข้อมูล :

กล้วยตากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบอบเนย บ้านหนองกอง

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบอบเนย บ้านหนองกอง
จังหวัด : อุดรธานี
ข้อมูล :

กล้วยตากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง

สถานประกอบการ : วิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง
จังหวัด : ลำพูน
ข้อมูล :