การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบตรวจวัด และประเมินการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ “โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน”


กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบตรวจวัด และประเมินการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มในระยะที่ 2 จำนวน 10 เภทผลิตภัณฑ์  ได้แก่ ข้าวเกรียบ ผ้าไหม ผ้ามัดย้อม กาแฟ กระยาสารท กล้วยกรอบ ผลไม้กวน ผลไม้หยี แคบหมู และสุรากลั่นชุมชน สามารถดาวน์โหลดแบบตรวจวัด ได้ที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง